Puisi, Sajak, Pantun, Tembang Jawa, Geguritan

PUISI
Aku Ingin

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana:
Dengan kata yang tak sempat diucapkan
Kayu kepada api yang menjadikanya abu
Aku ingin mecintaimu dengan sederhana:
Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan
Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada
Sapardi Djoko Damono, (1989)

TEMBANG JAWA
Pangkur
Si pengung nora nglegewa
sangsayarda denira cacariwis
ngandhar-andhar angendhukur
kandhane nora kaprah
saya elok alangka longkanganipun
si wasis waskitha ngalah
ngalingi marang si pingging
(dening KGPAA Mangkunegara IV, Serat Wedhatama)

2 thoughts on “Puisi, Sajak, Pantun, Tembang Jawa, Geguritan

Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s